Kotkan tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä
Illustration2

Hiilineutraaliustavoite tarkoittaa, että kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään vähintään 80 % verrattuna vuoden 2007 päästömäärään.

Päästöjen vähentämisen lisäksi kaupunki pyrkii varautumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, pitämään huolta hiilinieluista ja ylläpitämään luonnon monimuotoisuutta.

Ilmastovahti kokoaa kaupungin ilmastotavoitteet ja -toimenpiteet palveluun, jossa voi seurata työn etenemistä ja tutustua toimenpiteisiin. Tavoitteet ja toimenpiteet perustuvat Kotkan Ilmasto-ohjelmaan ja sen toteutussuunnitelmiin.

Päästöt 2020
Päästöjakauma toteutuma ja tavoite 2030


Mitä kaupungissa tehdään parhaillaan tavoitteiden eteen?


Teemat


Kotkan kaupungin ilmasto-ohjelmassa on 12 teemaa, joiden alla on useita kuhunkin teemaan liittyviä toimenpiteitä. Toimenpiteillä tähdätään ilmastomyötäiseen ja energiatehokkaaseen kaupunkiin, jossa kestävä arki on luontevaa ja helppoa niin asukkaille kuin erilaisille toimijoille.

Uusimmat kommentit


Aktiivinen energianeuvonta asukkaille ja yrityksille

20.5.2022

Avoin API integroitavaksi Smart Home -järjestelmiin olisi hieno lisä.

- Joao